Polityka prywatności

Polityka Prywatności

§ 1
[Informacje ogólne]

Serwis internetowy pod adresem agneswargos.pl, zwanym dalej „Serwisem”, jest prowadzony przez Agnieszkę Wargos, lektorkę języka angielskiego i polskiego specjalizującą się w prowadzeniu nauczania online, z numerem UTR: 18481 52085 w UK. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: awargos@gmail.com (dalej określaną jako „Administrator”).

Podczas korzystania z Serwisu, możemy zbierać, przetwarzać i wykorzystywać informacje o użytkownikach Serwisu, włączając dane osobowe. Takie informacje mogą być gromadzone poprzez podanie danych przez użytkowników (na przykład podczas rezerwowania lekcji online), wykorzystanie plików cookies oraz korzystanie z narzędzi takich jak Google Analytics.

§ 2
[Zarządzanie danymi osobowymi]
Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Wargos, prowadząca działalność edukacyjną online. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z postanowieniami RODO oraz niniejszym Regulaminem.

Przetwarzane są dane użytkowników, które są dostarczane przez nich samych podczas rezerwacji lekcji online.

§ 3
[Cookies i używane narzędzia]
Na stronie używane są różne rodzaje plików cookie, które pomagają nam w poprawie funkcjonalności serwisu oraz dostarczaniu lepszej jakości usług.

Użytkownik ma prawo do skontaktowania się z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Każdy użytkownik ma również prawo do skargi do organu nadzorczego, jeżeli będzie uważał, że jego prawa zostały naruszone. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez stronę internetową: https://www.uodo.gov.pl/.

© 2023 Agnieszka Wargos. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

 

 

 

 

 

pl_PLPolski
Powered by TranslatePress